Logo společnosti

Efektivní strategie a praxe pro úspěch ve vedení a řízení

Poradenství v oblasti managementu

Naším cílem je poskytnout vám individuální podporu a doporučení, která vám pomohou překonat překážky a dosáhnout vašich manažerských cílů. Naši poradci jsou zkušení profesionálové s bohatými znalostmi v oblasti managementu a jsou připraveni naslouchat vašim potřebám. Společně budeme pracovat na vytvoření strategií, které vám umožní efektivně řídit vaši organizaci a dosahovat dlouhodobého úspěchu.

Strategické řízení

 • Analýza podnikání a zpracování kvalitní strategie je základem pro definování systému řízení firmy.
 • Provedení SWOT analýzy jako základního kroku pro zpracování strategie.
 • Provedení dalších analýz pro definování cílů.
 • Zpracování podnikatelského programu a jeho rozpracování do firemního prostředí.
 • Komunikování strategie dovnitř firmy .
  •  

Organizační vývoj

 • Změny ve strategii podnikání firmy, vyvolané konkurenčními tlaky nebo inovacemi, vyžadují upravit nebo zavést nové procesy a činnosti ve firmě. Ve spolupráci s manažery odpovědnými za přípravu a realizaci organizační změny navrhnu akční plán a harmonogram jejího provedení.
 • Všechny změny týkající se průběhu procesů a provádění činností se projeví ve změně a úpravách kompetencí manažerů a pracovníků. Konzultuji vhodnost volby organizačního schématu a doporučuji osvědčený organigram pro daný typ podnikání.
 • Na organizační schéma navazuje organizačního řád a interní dokumenty, ve kterých se definují odpovědnosti a pravomoci jednotlivých manažerů a pracovníků. Zpracovávám návrhy kompetenčních modelů, popisy pracovních míst a kompetenčních matic.
 •  
 •  

Projekty řízení změn

 • Úvodní workshop k definování strategie a stanoví se cílů.
 • Založení projektu změny.
 • Tréninky a rozvoj manažerů a členů projektového týmu.
 • Moderování workshopů k rozpracování strategie do cílů a úkolů.
 • Návrh vhodného typu organizační struktury.
 • Definování kompetencí.
 • Řízení procesu změny.
 • Vyhodnocení ukazatelů výkonnosti a efektivnosti.
 •  
 •  

Rozvoj manažerských dovedností

 • Mentoring a vzdělávání manažerů, leaderů výrobních týmů, mistrů, vedoucích na středním stupni řízení, manažerů kvality, vedoucích provozů, ředitelů.
 • Stanovení kvalifikačních a kompetenčních profilů pracovních pozic.
 • Mentoring a vzdělávání v manažerských dovednostech pro splnění požadavků na vykonávání manažerské pozice.
 • Implementace požadavků norem ISO 9001 a IATF 16949 na lidské zdroje.
 • Motivování zaměstnanců k osobnímu rozvoji.
 • Komunikace a sdílení firemní strategie a firemní kultury.
 • Rozvoj znalostí a dovedností lídrů.
 • Příprava začínajících předáků, mistrů a manažerů na výkon funkce.
 • Neustálý rozvoj zkušených manažerů, zdokonalování jejich znalosti a dovedností ve využívání pokročilejších metod a nástrojů moderního managementu.
 • Rozvoj týmů a týmové spolupráce. Týmová dynamika. Zlepšování procesů v týmu.
 •  

Máte zájem o poradenství v oblasti managementu?

Pomůžeme vám dosáhnout vašich cílů a řešili vaše podnikatelské výzvy. Chcete-li využít naše poradenské služby, vyplňte prosím náš jednoduchý poptávkový formulář níže. Pokud máte konkrétní požadavky nebo otázky ohledně našich služeb, neváhejte nás kontaktovat.