Logo společnosti

Inovativní řešení pro optimalizaci a efektivní řízení procesů

Poradenství v oblasti procesů

Naše poradenské služby v oblasti procesního řízení jsou zaměřeny na podporu organizací v optimalizaci a efektivním řízení jejich procesů. Společně s našimi klienty pracujeme na definování a modelování procesů, měření jejich výkonnosti a implementaci projektů zlepšování. Procesní řízení je pro nás klíčový rámec pro úspěšné dosažení strategických cílů organizace.

Procesy

 • Definování a modelování procesů

 • Měření výkonnosti procesů

 • Projekty zlepšování procesů

  • Procesní řízení jako základní rámec pro efektivní realizaci strategie.

  • Odhalování plýtvání, zvyšování výkonnosti a neustálé zlepšování procesů.

  • Dynamické zlepšování procesů přístupem PDCA, metodou DMAIC a formou projektového řízení.

  • Zavádění a rozvoj procesního řízení v organizacích. Definování procesů a zpracování všech náležitostí vč. popisů procesů, procesních diagramů (flowchartů), návrhy ukazatelů (KPI). Definování odpovědností a pravomocí vlastníků procesů. 

  • Mentoring a školení managementu, vlastníků procesů a procesních týmů. Rozvoj kompetencí vlastníků procesů.

  • Analyzování výkonnosti a efektivnosti procesů, definování opatření a akčních plánů pro odstranění rizik a neustálé zlepšování.

  • Uplatnění praktických zkušeností z praxe a také z projektu zavádění a rozvoje procesního řízení, které jsem jako spoluautor popsal v knize Doc. Ing. Jiřího Ciencialy CSc. a kol. Procesně řízená organizace.

Máte zájem o poradenství v oblasti procesů?

Pomůžeme vám dosáhnout vašich cílů a řešili vaše podnikatelské výzvy. Chcete-li využít naše poradenské služby, vyplňte prosím náš jednoduchý poptávkový formulář níže. Pokud máte konkrétní požadavky nebo otázky ohledně našich služeb, neváhejte nás kontaktovat.