Logo společnosti

Poradenství pro efektivní systémové řízení

Poradenství v oblasti systémů

Naším cílem je poskytnout vám individuální podporu a doporučení, která vám umožní efektivně implementovat principy lean managementu a systému managementu kvality ve vaší organizaci. Pomáháme vám identifikovat příležitosti pro zlepšení, minimalizovat rizika a dosáhnout vynikajících výsledků.

Systém managementu kvality

 • Uplatnění osobních praktických zkušeností z různých funkcí v oblastech zavádění a rozvoje systému managementu kvality splňujícím požadavky ISO 9001 a IATF 16949 a přípravou certifikaci.
 • Předávání zkušeností nabytých ve funkci představitele vedení pro systém kvality a EMS a manažera kvality.
 • Uplatňování komplexního pohledu na řízení kvality – plánování, řízení a zlepšování kvality.
 • Zkušenosti z lektorské praxe ve firmách dodavatelů pro automobilový průmysl.
 • Školení základních i pokročilých metod a nástrojů zlepšování kvality.
 • Předávání zkušeností interního auditora.
 • Vyhledávání příležitostí k neustálému zlepšování systémů, procesů, činností a lidí.
 •  

Lean Management

 • Správně definované procesy slouží jako základ pro aplikaci metod štíhlé výroby. Učím týmy vyhledávat plýtvání v procesech a činnostech a odstraňovat toto plýtvání pomocí metod a nástrojů štíhlé výroby přímo na pracovištích.
 • Podle povahy procesů a zkušeností pracovníků provádím školení a následný odborný dozor při aplikaci metod a nástrojů průmyslového inženýrství a štíhlé výroby jako jsou VSM – Mapování hodnotového toku, TPM – Totálně produktivní údržba, 5S – zlepšování efektivnosti pracoviště, SMED – rychlá výměna výrobních nástrojů, Kaizen – systém neustálého zlepšování po malých krocích, workshopy ke zlepšování, týmová práce atd.
 • Přístup ke zlepšování zakládám na motivování a aktivním zapojování lidí, kteří se podílejí na realizaci procesů přímo na pracovištích, u strojů a zařízení.
 • Jako dlouholetý interní auditor jsem schopen se na procesy dívat nezaujatě, doslova „jinýma očima“ a eliminovat tak provozní slepotu.

Máte zájem o poradenství v oblasti systémů?

Pomůžeme vám dosáhnout vašich cílů a řešili vaše podnikatelské výzvy. Chcete-li využít naše poradenské služby, vyplňte prosím náš jednoduchý poptávkový formulář níže. Pokud máte konkrétní požadavky nebo otázky ohledně našich služeb, neváhejte nás kontaktovat.