Logo společnosti

Profesionální servis dokumentace a audity

Servis

Náš servis je založen na poskytování komplexní podpory v oblasti správy dokumentace a auditů, abychom vám pomohli dosáhnout vynikajících výsledků ve vaší organizaci. S našimi odborníky můžete očekávat profesionální přístup a individuální péči při zpracování a udržování dokumentace, stejně jako při provádění interních auditů.

Interní audity kvality

 • Provedení vstupního auditu produktivity jako základ pro další kroky zaměřené na zvyšování výkonnosti a efektivnosti procesů.
 • Provádění interních auditů systémů kvality podle normy ISO 9001, IATF 16949.

Školení interních auditorů

 • Využití auditů pro zjišťování stavu firemních procesů v úvodu poradenské a konzultační práce.

 • Posuzování stavu, výkonnosti a efektivnosti procesů.
 • Pohled na procesy „jinýma očima“ – odstranění provozní slepoty.

 • Nacházení potenciálu pro zlepšení procesů a rozvoj zaměstnanců.

 • Školení interních auditorů kvality.

Zpracování interní dokumentace

 • Zhodnocení současného stavu procesů zpracování interní dokumentace, identifikace slabých stránek a oblastí potenciálních zlepšení.
 • Vytvoření jasných postupů pro zpracování a správu interní dokumentace, včetně pravidel pro vytváření, revize a schvalování dokumentů.
 • Navržení standardních šablon a formulářů pro různé druhy dokumentace, které usnadní a zjednoduší proces zpracování.
 •  
 •  

Zpracování standardů

 • Zpracování dokumentace v průběhu zavádění systémů kvality a EMS, řízení organizačních změn, zavádění systému řízení procesů.

 • Příprava dokumentace pro certifikační a jiné audity.

 • Splnění potřeb zákazníků a normativních požadavků kladených na dokumentaci.

 • Komplexní zpracování a udržování dokumentace kvality pro menší firmy. 

 • Procesně orientovaná dokumentace – popisované procesy a činnosti jsou zobrazovány formou vývojových diagramů procesů a doplněny textovou částí s uvedením odpovědností a pravomocí pracovníků vč. odkazů na zákony, normy, jiné interní předpisy apod.

 • Konzultace ke zpracování dokumentů a standardů pracovišť navazujících na metodiku 5S – layoutu pracoviště, standardu pracoviště vč. standardu čištění a mazání, apod.

Máte zájem o specializovaný servis?

Pomůžeme vám optimalizovat vaše interní procesy a dosáhnout nejvyšší úrovně efektivity a kvality. Pokud máte zájem využít našich služeb, prosím, vyplňte náš poptávkový formulář níže. Stačí uvést vaše kontaktní údaje a stručně popsat, jaký typ služby hledáte.