Logo společnosti

Krok za krokem k organizovanému a efektivnímu pracovišti

Školení 5S - Organizované a uspořádané pracoviště

Účastníci školení se naučí týmové práci a zodpovědnosti v rámci výrobních týmů, optimalizaci organizace práce a uspořádání pracovišť pomocí metodiky 5S a provedení auditů. Kurz zahrnuje i praktickou část, kde účastníci budou pracovat na reálných výrobních pracovištích a prezentovat své výsledky vedení firmy.

Kurz je určen: Předákům, mistrům, procesním manažerům, vedoucím provozů, vedoucím údržby, výrobním ředitelům

Délka školení: 1. den

Obsah: 

 • prvky štíhlé výroby
 • týmová práce – výrobní týmy odpovídají za pracoviště a procesy
 • optimalizace organizace práce a uspořádání pracoviště – metodika 5S:
  • 1. S – vytřídění
  • 2. S – rozmístění
  • 3. S – vyčištění
  • 4. S – standardizování
  • 5. S – dodržování a zlepšování standardu
 • provedení auditu na vybraném výrobním pracovišti
 • rozbor zjištění a stanovení opatření k odstranění abnormalit – metodika „Před a Po“
 • vizuální řízení a metody vizualizace – layout pracoviště, standardy, výsledky,
 • předcházení chybám – preventivní opatření
 • zlepšování standardů
 • proces neustálého zlepšování procesů ve výrobě
 • postup zavedení jednotlivých kroků metody do praxe firmy
 • zkušenosti a příklady z praxe lektora
 • praktická část – týmová práce na výrobních pracovištích
 • návrh standardu vybraného pracoviště
 • prezentování dosažených výsledků vedení firmy

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Umět rozpoznat jeden z osmi druhů plýtvání.
 • Pracovat v týmu na zdokonalení pracoviště a odstraňování plýtvání.
 • Zpracovat náčrt /layout/ rozmístění věcí na pracovišti.
 • Identifikovat abnormality a stanovit opatření ke změně.
 • Rozhodnout a navrhnout optimální uspořádání pracoviště a věcí na něm tak, aby se neplýtvalo.
 • Zpracovat standardy pracoviště.
 • Označit vizuálními prostředky rozmístění důležitých věcí na pracovišti.
 • Zavést systém udržování a zdokonalování uspořádaného pracoviště.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.