Logo společnosti

Praktický průvodce osmi kroky k efektivnímu řešení problémů

Školení 8D Report

Školení 8D Report představuje komplexní přístup k řešení problémů a zlepšování procesů, který se opírá o osm kroků postupu. Účastníci se seznámí s historií a oblastmi využití této metody, a získají hlubší porozumění charakteristikám a předpokladům úspěšného použití.

Kurz je určen: Pracovníkům působícím v oblastech řízení kvality, kontroly kvality, obchodu, nákupu, konstrukce a navrhování výrobků, technologům, mistrům, atd. zkrátka všem pracovníkům ve firmě, kteří se musí zapojovat buď pravidelně, nebo čas od času, do řešení problémů spojených s nekvalitou, reklamacemi anebo poklesem výkonnosti a efektivnosti procesů.

Délka školení: 1. den

Obsah: 

 • Historie vzniku a oblasti využívání metody
 • Charakteristika metody a předpoklady úspěšného použití
 • Co je to problém? Jaké jsou možnosti jeho řešení?
 • 8 kroků postupu řešení problému:

D0  Příprava na Global 8D
D1  Sestavení týmu
D2  Popis problému
D3  Navržení prozatímních ochranných opatření
D4  Definování a ověření kořenové příčiny a bodu úniku
D5  Výběr a verifikace trvalých nápravných opatření
D6  Implementace a validace trvalých nápravných opatření
D7  Trvalé zabránění opakovanému výskytu problému /prevence/
D8  Ocenění přínosů týmu a jednotlivců

 • Metody, nástroje a postupy vhodné pro použití v jednotlivých krocích
 • Řešení vzorového (nebo přineseného) problému + záznam do 8D Reportu
 • Výhody a problémy při použití metody
 • Příklady řešení problémů z praxe

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Naučí se určit, popsat a řešit problémy strukturovaně s cílem problém vyřešit, tak, aby se již v budoucnosti znovu neobjevil.
 • Naučí se spolupracovat v týmu lidí, kteří problém chtějí vyřešit a mají znalosti, zkušenosti a praxi v jejich řešení.
 • Uvědomí si, že postup řešení problému se musí dodržovat a všechny důležité skutečnosti se musí zaznamenat. Naučí se disciplíně a preciznosti.
 • Při analýze problému se nespokojí s jedinou příčinou problému, ale budou hledat tak dlouho, až budou přesvědčeni, že našli skutečně tu příčinu, kvůli které problém vznikl.
 • Naučí se navrhovat taková opatření, která neumožní opětovný vznik problému.
 • Ale především, budou nejprve řešit nepříjemnou situaci, kterou neshoda způsobila zákazníkovi, tak aby mu pomohli eliminovat její následky a udrželi si tak i nadále jeho partnerství.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.