Logo společnosti

Metody řešení problémů

Školení DMAIC

Metodika DMAIC se vyvinula z PDCA cyklu, zejména s ohledem na narůstající požadavky na kontinuální zlepšování, zvyšování kvality a další nároky spojené se spokojeností zákazníka. Účastníci školení budou detailně seznámeni s pěti etapami procesu zlepšování a mnoho dalšího.

Kurz je určen: Manažerům kvality, kvalitářům, procesním inženýrům, průmyslovým inženýrům, metrologům, vlastníkům procesů, všem, kteří chtějí zvládnout náročnější formy zlepšování procesů.

Délka školení: 2. dny

Obsah: 

 • Základy Lean Six Sigma – principy, zavádění
 • Statistické metody pro zlepšování procesů
 • Vybrané nástroje Lean Sigma
 • Principy PDCA a DMAIC

 

DEFINE

 • Sestavení týmu
 • Zpracování zadání projektu
 • Metody pro popis procesů (vývoj. Diagram, procesní mapy, měření výkonnosti procesů)
 • Metody pro popis toku hodnot
 • Definice příležitostí ke zlepšení
 • Zpracování seznamu příležitostí
 • Stanovování priorit
 • Specifikace zainteresovaných stran a jejich potřeb

 

MEASURE

 • Metody pro mapování výrobních a nevýrobních procesů
 • Změření současného stavu funkčnosti procesů
 • Specifikace měřítek popisujících proces
 • Zpracování plánu měření a jeho realizace
 • Ověření spolehlivosti měření
 • Vyhodnocení vlivů na měření
 • Popis současné výkonnosti procesu

 

ANALYSE

 • Metody a nástroje pro analýzu problémů
 • Metody a nástroje pro nacházení kořenových příčin
 • Postup nalezení příčin problému
 • Analyzujte časový průběh procesu
 • Nalezení vztahu mezi vstupy procesu a jeho výsledkem
 • Analýza příležitostí ke zlepšení

 

IMPROVE

 • Kreativní metody pro řešení problémů
 • Systematické metody pro hledání řešení
 • Metody pro vyběr optimálního řešení
 • Efektivní realizace řešení (A3 report, 8D report, PDCA, projektové řízení)
 • Realizace řešení

 

CONTROL

 • Kontrola realizace a využívání výstupů projektu
 • Plány kontroly zlepšeného procesu
 • Proškolení lidi, kterých se řešení dotýká
 • Vyhodnocení přínosů projektu
 • Zpětná vazba pro upevnění know-how
 • Uzavření projektu
 • Implementace principů DMAIC ve firmě
 • Rozvoj DMAIC ve firmě
 • Metody pro předcházení chybám a jejich odhalování (FMEA, DFMA, PokaYoke, Zero-defect filozofie, Jidoka, Andon)

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Podrobně se seznámí s pěti etapami procesu zlepšování.
 • Zvládnou aplikovat tuto metodu při přípravě a realizaci mini projektů.
 • Zvládnou metody jednotlivých etap.
 • Naučí se využívat statistické metody řešení problémů.
 • Naučí se popisovat procesy pomocí vývojových diagramů, procesních map atd.
 • Seznámí se s aplikací metod pro okamžité řešení problémů a statistických metod.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.