Logo společnosti

Rozvoj klíčových kompetencí pro úspěšnou roli mistra

Školení efektivní mistr

Školení Efektivní mistr je navrženo tak, aby poskytlo mistrům klíčové dovednosti a znalosti potřebné pro úspěšné plnění jejich role. Účastníci tohoto školení získají základní povědomí o fungování firem a jejich řízení, což jim umožní lépe chápat návaznosti procesů a spolupracovat s dalšími manažery a odděleními.

Kurz je určen: Mistrům, mistrům v přípravě, leaderům týmů a skupin ve výrobních procesech

Délka školení: 1. den

Obsah: 

Leadership a osobnost úspěšného leadera

 • Osobnost leadera
 • Jaká je vaše vize a poslání
 • Silné a slabé stránky leadera, příležitosti a ohrožení
 • Oblasti vůdcovství, proč vás lidé následují
 • Chci řídit nebo vést?
 • Styly vedení a jejich využití v praxi
 • Proaktivní přístup k vedení lidí
 • Změna jako výzva a řízení změny
 •  

Význam motivace a angažovanosti

 • Zdroje motivace
 • Rozdíly mezi motivací a stimulací
 • Jak mohu motivovat sebe a jak své spolupracovníky
 • Prostředky motivace
 • Jak poskytovat a získávat zpětnou vazbu
 •  

Jak pracovat s týmem

 • Vytváření a rozvoj efektivního týmu
 • Týmové role a jejich význam
 • Role lídra při vedení týmu
 • Jak podpořit týmovou spolupráci

 

Umění komunikace

 • Základní styly komunikace
 • Komunikace a řešení konfliktů
 • Řízení porady a umění prezentace
 • Pravidla asertivity
 •  

Zvládání pracovního stresu a vypjatých situací

 • Stanovení priorit
 • Řešení problémů
 • Techniky předcházení stresu
 • Osobní strategie leadera

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Školení je zaměřeno na seznámení mistrů nebo mistrů v přípravě se základními kompetencemi, které jsou pro tuto funkci vyžadovány.
 • Budou mít základní přehled o fungování firem a jejich řízení
 • Uvědomí si návaznosti procesů a činností a z toho vyplývající spolupráci s jinými manažery a funkcemi.
 • Budou mít přehled o metodách, které jsou vhodné pro motivování, komunikaci, rozvoj jimi řízených pracovníků.
 • Uvědomí si důležitost komunikace pro jejich práci.
 • Získání základních znalostí o metodách a nástrojích využívaných v oblastech, řízení kvality, zajišťování výkonnosti a zlepšování produktivity.
 • Průběžné zacílení na rozvoj osobnosti a stanovení si osobní strategie jako manažera, který mnohdy rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu firemních procesů.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.