Logo společnosti

Získání dovedností pro úspěšné interní auditování

Školení Interní auditor kvality

Toto školení vám poskytne užitečné nástroje pro úspěšné provádění interních auditů a zlepšení systému managementu kvality. 

Kurz je určen: Interním auditorům, pracovníkům kvality, a nebo pracovníkům jiných oddělení, kteří se připravují na funkci interního auditora, manažerům kvality, manažerům všech úrovní, jejichž útvary podléhají internímu auditování.

Délka školení: 1. den

Obsah: 

 • Požadavky na systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2016 (stručně)
 • Požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
 • Typy auditů, systémové, procesní, výrobkové
 • Plánování a řízení programu auditů
 • Příprava auditu, jmenování auditorů, seznámení se s podklady relevantními pro prověřovaný objekt, zpracování Plánu auditu vč. zpracování souborů auditních otázek, informování o auditu
 • Zahájení auditu, úvodní pohovor s vedoucím auditovaného útvaru, harmonogram auditu
 • Prověřování na pracovištích, kladení otázek a záznam zjištění, sběr důkazů z auditu, sledování provádění činností v procesech
 • Schůzka auditního týmu po auditu a příprava hodnocení auditu
 • Vedení závěrečného pohovoru, shrnutí zjištění a hodnocení auditu
 • Zpracování závěrečné zprávy z auditu
 • Stanovení opatření k zjištěním z auditu
 • Vyhodnocení programu auditů, informování managementu, vstup pro přezkoumáni QMS
 • Požadavky na interní auditory – osobnost interního auditora, odborné znalosti, dovednosti, schopnosti, vedení týmu auditorů
 • Praktické zkušenosti lektora z provádění auditů – taktika a techniky auditování
 • Psychologie provádění auditu
 • Dokumentované informace systému managementu kvality
 • Praktická cvičení

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Budou znát požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2019.
 • Naučí se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit, dle požadavků této normy.
 • Budou umět zpracovat požadované dokumenty k řízení a provádění auditu.
 • Budou umět zvládnout nečekané situace, které se mohou vyskytnout v průběhu interního auditu.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.