Logo společnosti

Analyzujte problémy systematicky

Školení Ishikawa diagram a 5 x Proč?

Pro řešení problémů mnohdy firmy používají složité metody, které ve svém důsledku nevedou k jeho úplnému vyřešení. Problém se tak většinou objeví po čase znova a musí se řešit opětovně.

Školení nabízí řešení problémů jednoduchými a prověřenými metodami, které se snaží najít „kořenovou příčinu“. Opatření navržená pro odstranění tohoto kořene vedou většinou k tomu, že problém se již nikdy neobjeví. 

Kurz je určen: Mistrům, manažerům na všech úrovních řízení firem, specialistům procesního řízení, pracovníkům zabezpečování a řízení kvality, správcům procesů, pracovníkům v týmech projektů neustálého zlepšování.

Délka školení: 1. den

Obsah: 

Problém, jeho identifikace, vymezení a popis

 • Kde vzniká problém, jak problémy odhalovat a zaznamenávat? – metoda Afinitního diagramu
 • Popis problému – získávání dílčích informací a formulace problému.

 

Sestavení týmu pro řešení problému

 • Výběr vedoucího týmu
 • Pravidla pro sestavování týmů
 • Členové týmu – kvalifikační a jiné předpoklady pro výběr členů týmu
 • Pravidla práce v týmu, komunikace, vizualizace, diskuse,
 • Workshop – efektivní způsob řešení problému
 • Pravidla pro svolání a řízení workshopu
 • Podněcování tvorby nových myšlenek a námětů – Brainstorming
 • Směřování k dosažení cíle jednání – Akční plán

 

Analýza problému metodou Diagramu příčin a následků

 • Kdy použít Ishikawa diagram
 • Postup konstrukce diagramu – kroky zpracování
 • Určení nejpravděpodobnějších příčin, které způsobují problém – kořenové příčiny
 • Určení priorit pro návrh opatření – Paretovo pravidlo
 • Definování opatření k nápravě
 • Prověření účinnosti přijatých opatření
 • Úprava standardu – fixace změny

 

Metoda 5 x Proč?

 • Kdy použít metodu
 • Princip metody
 • Správné kladení otázek
 • Příklady použití a trénink metody

 

Akční plán

 • Struktura akčního plánu
 • Zadávání úkolů přístupem SMART
 • Vizualizace akčního plánu a sledování plnění úkolů

 

Řešení konkrétního problému účastníků kurzu.

 •  
  •  

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Umět použít analytickou metodu Diagram příčin a následků /Ishikawa diagram nebo také diagram rybí kosti/
 • Umět Strukturovaně rozebrat příčiny, které mohou vést ke vzniku problému.
 • Schopni určit příčiny, které nejpravděpodobněji způsobily problém.
 • Umět spolupracovat s ostatními členy týmu, které řeší problém a navrhuje zlepšení procesu.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.