Logo společnosti

Synergie dvou metod

Školení Kaizen a Lean Management

Cílem každého výrobního systému je vytváření zisku. Zisk je samozřejmě to, co zůstane po odečtení všech nákladů na výrobu. Cílem štíhlého systému je minimalizovat odečítané náklady omezováním plýtvání.  

Konečným výsledkem zavádění štíhlé výroby jsou výrobní systémy, které mají: nízkou úroveň zásob, rychlou zpětnou vazbu v otázkách kvality, rychlou odezvu vůči zákazníkovi, jsou pružné, pokud jde o sortiment výrobků a objemy, mají schopnost neustále se přizpůsobovat a zlepšovat.

Kurz je určen: Majitelům firem, manažerům na všech úrovních řízení firem a organizací, vedoucím výroby, mistrům, manažerům kvality, vlastníkům procesů, procesním manažerům.

Délka školení: 2. dny

Obsah: 

 • Co je to štíhlá výroba a proč se jí úspěšné firmy věnují, historie a současnost, co je cílem štíhlé výroby, proces neustálého zlepšování činností přidávajících hodnotu
 • Klíčové pilíře štíhlého managementu: Určit hodnotu v očích zákazníka, Identifikovat tok hodnot a zamezit plýtvání, Vytvořit tok hodnot „tažený“ zákazníkem, Zapojit a zplnomocnit zaměstnance, Neustálé zlepšování ve snaze o dokonalost
 • Definice hodnoty, kritéria přidané hodnoty, zaměření na zákazníka
 • Procesní řízení – základ pro zlepšování procesů, principy procesního řízení, cyklus PDCA – neustálé zlepšování procesů, příčiny neefektivnosti v procesech
 • Definice plýtvání, 8 druhů plýtvání: ztráty z nadprodukce, ztráty zbytečnou manipulací, ztráty zbytečnými pohyby, ztráty z důvodů čekání, ztráty způsobené zásobami, ztráty prováděním zbytečných činností v procesech, ztráty z nekvality, opravování a přepracování výrobků, ztráty z nevyužití lidského potenciálu, a možnosti jejich eliminování
 • Přehled metod a nástrojů štíhlé výroby – 5S5 PročAndonBalancování linekCycle timeGembaAutonomation, JIT /Just in time/, KanbanKaizenLead timemuda,mura,muriPoka-JokePracovní buňkaSMEDStandard WorkTakt timeTPM /Total Productive Maintenance/, VSM
 • VSM /Value Stream Mapping/ – Mapování toku hodnot jako základ pro eliminace ztrát v procesech
 • Metoda 5S, cíle a postup zavádění, vysvětlení jednotlivých kroků: Seiri (vytřídit), Seiton (rozmístit podle pravidel a vizualizovat), Seiso (vyčistit a udržovat čistotu), Seiketsu (standardizovat), Shitsuke (dodržování standardů).
 • TPM /Total Productive Maintenance/ – Totálně produktivní údržba, Dostupnost zařízení, Měření efektivnosti využití zařízení, Příčiny ztrát efektivnosti zařízení, sedm kroků zavádění TPM
 • Metoda tahu /Kanban/, výroba řízená podle požadavků zákazníka, řízení toku materiálu
 • JIT /Just In Time/ – Právě včas, filozofie vyrábět výrobky v určeném množství a určeném čase dle požadavků zákazníka
 • Prostředky zabraňující chybám – Poka Yoke, FTT /Fault Tree Template/ – strom poruchových stavů, kvalita hned na poprvé
 • Štíhlé pracoviště, principy organizace práce na pracovišti,
 • Týmová práce – nezbytný předpoklad využívání nástrojů štíhlé výroby, typy týmů, principy týmové společnosti
 • Proces identifikace a řešení problémů, metody Quality Journal a Global 8D, důraz na preventivní přístup k řízení kvality
 • Neustálé zlepšování, zlepšování po krocích – Kaizen, projektové řízení velkých změn
 • Změna myšlení lidí – nutná podmínka pro dosažení očekávaných přínosů, přístup k řízení změn
 • Přínosy metod štíhlé výroby, předpoklady využití výhod metod štíhlé výroby, problémové oblasti, zkušenosti z praxe.

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Uvědomit si nezbytnost koncepčního systémového přístupu k neustálému zlepšování firemních procesů.
 • Umět využít možností, které nabízí koncept štíhlé výroby jako komplexní soubor prověřených metod využívajících zkušenosti předních světových firem v oblasti zvyšování výkonnosti, efektivnosti a kvality výrobních procesů.
 • Posílit vědomí vrcholového vedení v odpovědnosti za neustálé směřování firmy k excelenci a nutnosti vytvářet vhodné organizační prostředí, uvolňovat nezbytné zdroje a řídit inovace.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.