Logo společnosti

Filozofie Kaizen v praxi

Kaizen - neustálé zlepšování po malých krocích

Účastníci získají ucelený přehled o historii, základních principech a významu těchto konceptů pro moderní podnikání. Školení je především zaměřeno na aplikaci teoretických znalostí v praxi, což účastníkům umožní lépe pochopit, jak mohou tyto metody využít ve svých vlastních projektech a organizacích.

Kurz je určen: Mistrům, vedoucím provozů, vedoucím oddělení, vedoucím organizačních útvarů, procesním inženýrům, vlastníkům procesů

Délka školení: 1. den

Obsah: 

 • Co je to štíhlá výroba a proč je Kaizen její součástí
 • Filozofie Kaizen – od dělání věcí správně k dělání správných věcí.
 • Zlepšování procesů metodami a přístupy Kaizen
 • Cyklus neustálého zlepšování PDCA
 • Definice plýtvání v procesech, 8 druhů plýtvání, Muda, Mura, Muri
 • Identifikace příležitostí ke zlepšování procesů na základě měřitelných parametrů a nejlepších zkušeností a přístupů k provádění činností
 • Kaizen týmy – principy týmového řešení problémů a zlepšování
 • Kaizen jako neustálé zlepšování po malých krocích
 • Zavedení Kaizen do systému řízení firmy – návrh, implementace, řízení a podpora Kaizen ve firmách (zkušenosti a doporučení)
 • Přehled metod využívaných v Kaizen – 5xProč, zlepšovatelský workshop, zlepšování standardů,
 • Přístupy ke Kaizen – individuální, týmový a projektový Kaizen
 • Identifikace a vyhledávání příležitostí ke zlepšování
 • Definování předmětu zlepšování, zjišťování stávajícího stavu, definování cílového stavu a navržení cesty k dosažení zlepšení. Ukázka vedení zlepšovatelského workshopu na konkrétním námětu vybraném účastníky kurzu (moderování, popis problému, rozbor příčin problému, stanovení kořenové příčiny, návrh opatření, zavedení opatření do praxe
 • Posouzení účinnosti realizovaných zlepšení a vyhodnocování přínosů zlepšení.
 • Sdílení zkušeností o zlepšeních mezi útvary ve firmě – znalostní databáze dobrých příkladů
 • Od zlepšování standardů přes změnu postojů lidí ke zlepšování až ke změně firemní kultury

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Seznámit se s filosofií přístupu ke zlepšování procesů a činností pomocí Kaizen.
 • Umět vyhledat příležitosti ke zlepšení procesů, posoudit potenciál přínosů zlepšení a stanovit priority aktivit ke zlepšení.
 • Naučit se vést workshop ke zlepšování.
 • Seznámit se s nejpoužívanějšími metodami využívanými při zlepšování procesů.
 • Navrhnout systém Kaizen ve společnosti a plán jeho zavední vč. návrhu systému motivace.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.