Logo společnosti

Naučte se základy efektivního řízení

Školení Lean Management - základy

Štíhlá výroba je zaměřena na odstranění plýtvání v každé oblasti výroby včetně vztahů k zákazníkovi, při návrhu výrobku, v dodavatelských sítích a ve vedení podniku.

Cílem štíhlé výroby je spotřebovávat méně lidského úsilí, méně zásob, méně času na vyvinutí výrobku a méně prostoru, aby se stala vysoce pružná při reagování na požadavky zákazníka při produkování výrobků se špičkovou kvalitou co možná nejúčinnější a nejekonomičtějším způsobem.

Kurz je určen: Manažerům na všech úrovních ve firmách, které se rozhodují pro zavedení metod štíhlé výroby, mistrům, procesním inženýrům, manažerům kvality, vedoucím údržby, vlastníkům procesů.

Délka školení: 1. den

Obsah: 

 • Co je to štíhlá výroba a proč se jí úspěšné firmy věnují, historie a současnost, co je cílem štíhlé výroby, proces neustálého zlepšování činností přidávajících hodnotu
 • Klíčové pilíře štíhlého managementu: Určit hodnotu v očích zákazníka, Identifikovat tok hodnot a zamezit plýtvání, Vytvořit tok hodnot „tažený“ zákazníkem, Zapojit a zplnomocnit zaměstnance, Neustálé zlepšování ve snaze o dokonalost
 • Definice hodnoty, kritéria přidané hodnoty, zaměření na zákazníka
 • Procesní řízení – základ pro zlepšování procesů, principy procesního řízení, cyklus PDCA – neustálé zlepšování procesů, příčiny neefektivnosti v procesech
 • Definice plýtvání, 8 druhů plýtvání: ztráty z nadprodukce, ztráty zbytečnou manipulací, ztráty zbytečnými pohyby, ztráty z důvodů čekání, ztráty způsobené zásobami, ztráty prováděním zbytečných činností v procesech, ztráty z nekvality, opravování a přepracování výrobků, ztráty z nevyužití lidského potenciálu, a možnosti jejich eliminování
 • Přehled metod a nástrojů štíhlé výroby – 5S5xProč?AndonBalancování linekCycle timeGembaAutonomation, JIT /Just in time/, KanbanKaizenLead timemuda,mura,muriPoka-JokePracovní buňkaSMEDStandard WorkTakt timeTPM /Total Productive Maintenance/, VSM
 • VSM /Value Stream Mapping/ – Mapování toku hodnot jako základ pro eliminace ztrát v procesech
 • Metoda 5S /organizované a efektivní pracoviště/- cíle a postup zavádění, vysvětlení jednotlivých kroků: Seiri (vytřídit), Seiton (rozmístit podle pravidel a vizualizovat), Seiso (vyčistit a udržovat čistotu), Seiketsu (standardizovat), Shitsuke (dodržování standardů).
 • TPM /Total Productive Maintenance/ – Totálně produktivní údržba, Dostupnost zařízení, Měření efektivnosti využití zařízení, Příčiny ztrát efektivnosti zařízení, sedm kroků zavádění TPM
 • Metoda tahu /Kanban/, výroba řízená podle požadavků zákazníka, řízení toku materiálu
 • JIT /Just In Time/ – Právě včas, filozofie vyrábět výrobky v určeném množství a určeném čase dle požadavků zákazníka
 • Prostředky zabraňující chybám – Poka Yoke, FTT /Fault Tree Template/ – strom poruchových stavů, kvalita hned na poprvé
 • Štíhlé pracoviště, principy organizace práce na pracovišti,
 • Týmová práce – nezbytný předpoklad využívání nástrojů štíhlé výroby, typy týmů, principy týmové společnosti
 • Proces identifikace a řešení problémů, metody Quality Journal a Global 8D, důraz na preventivní přístup k řízení kvality
 • Neustálé zlepšování, zlepšování po malých krocích – Kaizen, metoda DMAIC – projektové řízení velkých změn
 • Změna myšlení lidí – nutná podmínka pro dosažení očekávaných přínosů, přístup k řízení změn
 • Přínosy metod štíhlé výroby, předpoklady využití výhod metod štíhlé výroby, problémové oblasti, zkušenosti z praxe.
   

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Umět vysvětlit pojem štíhlá výroba.
 • Znát základní principy metod štíhlé výroby.
 • Identifikovat druhy plýtvání a navrhnout postupy pro jejich vyhledávání, analyzování a odstraňování.
 • Vybrat vhodnou metodu pro zlepšování výkonností a efektivnosti procesů.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.