Logo společnosti

Manažerské dovednosti a týmové vedení

Školení Management a vedení lidí

Naučte se základní koncepty, které stojí za efektivním řízením organizace. 

Kurz je určen: Manažerům na všech úrovních řízení, kteří se chtějí seznámit, upevnit anebo rozšířit své vědomosti o základních principech řízení firem a vedení lidí. Týmy vrcholového vedení nebo manažeři na stejných úrovních řízení mohou lépe komunikovat o významu základních prvků řízení firmy jako jsou strategie, plánování, organizování, rozhodování atd. Prostřednictvím příkladů se seznámí se základními stavebními kameny managementu. Dozví se jakou roli v řízení firmy sehrávají manažeři a jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti se od nich očekávají. Současný moderní pohled na management vyžaduje, aby manažeři byli především lídry, kteří vedou lidi svým příkladem a společně s nimi dosahují cílů stanovených ve strategii firmy.

Délka školení: 1. den

Obsah: 

Teorie managementu

 • Základní principy řízení
 • Systém řízení podniku
 • Cyklus PDCA
 • Oblasti managementu – kvalita, BOZP, EMS, bezpečnost informací, …
 • Firemní kultura

 

Organizování

 • Typy organizačních struktur – procesní, projektová organizační struktura
 • Základy procesního řízení
 • Základy řízení projektů

 

Řízení

 • Plánování – typy plánů (podnikatelský plán, finanční plán, druhy plánů
 • Klíčové ukazatele výkonnosti – KPI
 • Koncept BSC (Balanced Scorecard)

 

Kontrolování a řešení problémů

 • Identifikace a popis problému, analýza a hledání kořenové příčiny (Ishikawa diagram, 5x Proč?), navrhování řešení, rozhodování o přijetí opatření, validace a vyhodnocení, zavedení trvalého opatření

 

Neustálé zlepšování

 • Metody DMAIC, KAIZEN, princip Flow

 

Role a poslání manažera

 • Řízení vs. vedení lidí
 • Manažer jako leader
 • Styly vedení a řízení – demokratický, liberální, autokratický a byrokratický styly řízení, metoda GRID,

 

Základní kompetence manažera

 • Osobnost manažera
 • Znalosti a dovednosti
 • Osobní rozvoj a sebemotivace – osobní strategie, timemanagement, zvládání stresu, zvládání konfliktů, neustálé vzdělávání a zdokonalování

 

 

Základní úkoly a překážky v práci manažera

 • definování cílů a úkolů – metoda SMART
 • delegování úkolů – význam a způsoby delegování
 • motivování – rozdíl mezi stimulací a motivací, Maslowova teorie, zdroje a prostředky využívané při motivaci zaměstnanců
 • rozhodování
 • efektivní komunikace – vnitrofiremní komunikace, interpersonální komunikace, řízení porad, prezentace, řešení konfliktů
 • kontrola a hodnocení zaměstnanců – kontrolování úkolů, poskytování zpětné vazby, hodnocení výkonnosti a kvality práce zaměstnanců, hodnotící pohovory, rozvoj zaměstnanců

Budování efektivních týmů

 • Budování týmu – výběr lidí do týmu, etapy budování, rozvíjení týmu
 • Týmové role – 9 týmových rolí podle Belbina
 • Synergie – od nezávislosti k vzájemné závislosti (Cowey)

 

Akční plány účastníků – co udělám abych se zlepšil

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Budou umět představit strategii firmy a rozpracovat ji do cílů.
 • Naučí se definovat organizační model firmy a přiřadit odpovídající kompetence manažerů.
 • Budou umět popsat proces, za který odpovídají jako jeho vlastníci a určit ukazatele, kterými se měří jeho výkonnost, efektivnost a kvalita.
 • Budou znát základní vlastnosti, znalosti a dovednosti manažera a lídra.
 • Budou umět připravit motivační model pro zaměstnance.
 • Naučí se hodnotit výkonnost a efektivnost zaměstnanců.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.