Logo společnosti

Plánování kvality a schvalování výrobních dílů

Školení Metody APQP a PPAP

/Advanced Product Quality Planning – Pokročilé plánování kvality produktu/ a /Production Part Approval Proces – Proces schvalování dílů do sériové výroby/

Kurz je určen: Pracovníkům, kteří se věnují „simultánnímu inženýrství“, které výrazně zefektivňuje proces plánování kvality produktů. Členům týmů plánování kvality, pracovníkům různých odborných útvarů, kteří se podílejí na zajišťování kvality produktů pro zákazníky tj. konstruktérům, marketérům, obchodníkům, kvalitářům, technologům, manažerům všech úrovní, zkušebním technikům, pracovníkům montáže a servisu atd. zejména v automobilovém průmyslu.

Délka školení: 1. den

Obsah: 

Metoda APQP

 • Zabezpečování kvality produktu v sériové výrobě – požadavky standardů v automobilovém průmyslu
 • Význam procesního řízení v systémech kvality
 • Zásady plánování kvality produktů
 • Cyklus plánování kvality produktů – PDCA
 • Zjišťování požadavky zákazníků na produkt – metoda QFD /Dům kvality/
 • Plán a definování programu
 • Návrh a vývoj produktu + DFMEA /Analýza možných způsobů a důsledků poruch návrhu produktu/
 • Návrh a vývoj procesu + PFMEA/Analýza možných způsobů a důsledků poruch procesu/
 • Validace produktu a procesu
 • Zpětná vazba, hodnocení a nápravná opatření
 • Metodika plánu kontroly a řízení
 • Zpracování vzorového plánu kontroly a řízení
 • Praktické zkušenosti z praxe a diskuse k jednotlivým tématům

 

Metoda APQP

 • Požadavky na proces PPAP
 • Kroky procesu schvalování a dokladování jednotlivých kroků
 • Požadavky na proces zajištění kvality návrhu produktu a procesu
 • Požadavky na dokumentaci a záznamy
 • Způsobilost procesu výroby a procesu měření
 • Požadavky na oznámení a předložení zákazníkovi
 • Průvodka předložení dílů (PSW)
 • Úrovně předkládání
 • Status uvolnění
 •  

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • APQP představuje jasně definovaný, strukturovaný postup (proces) plánování kvality, který vede k zajištění požadované kvality produktu pro zákazníka.
 • Pracovníci se seznámí s cyklem plánování kvality produktů. Uvědomí si, které vstupy a výstupy jsou součástí tohoto procesu a jak k nim jednotlivé profese ve firmách přispívají.
 • Budou umět přenést požadavky zákazníka na produkt do technických specifikací a budou umět zpracovat plán kontroly a řízení, který slouží k zajištění kvality ve výrobním procesu.
 • Pracovníci budou umět naplánovat proces zajištění kvality, který zásadně ovlivňuje splnění požadavků zákazníka na produkt a jeho konečnou spokojenost.
 • Budou znát postup, kterým se provádí příprava sériové výroby produktů a dokladování tohoto procesů pomocí metody PPAP pro úspěšné schválení zákazníkem.
 • Uvědomí si složitost procesu schválení produktu pro sériovou výroby a význam předvýrobních etap pro zdárné zajištění kvality a bezproblémovost dodávek pro zákazníky v automobilovém průmyslu.
 • Budou umět zpracovat jednotlivé druhy dokumentů požadovaných pro předložení ke schválení.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.