Logo společnosti

Průvodce implementací normy IATF 16 949

Školení Požadavky IATF 16 949 – základní přehled pro vrcholové manažery

Školení nabízí účastníkům hlubší porozumění historii a oblastem uplatnění normy IATF 16949. Prozkoumáme strukturu požadavků normy, základní principy, jako je procesní přístup a cyklus neustálého zlepšování PDCA, a podrobně rozvedeme výklad požadavků a jejich praktickou aplikaci v organizacích. Připravte se na inspirující a praktický přístup ke zlepšování kvality ve vaší organizaci.

Kurz je určen: Členům vrcholových managementů firem, které se rozhodují (rozhodly) zavést systém kvality splňující požadavky na dodavatele v automobilovém průmyslu podle normy IATF 16949. Představitelům managementu pro systém kvality, manažerům kvality, manažerům na středním stupni řízení.

Délka školení: 1. den

Obsah: 

 • Historie vzniku IATF 16949 a oblasti uplatnění
 • Předmět normy, termíny a definice
 • Struktura požadavků normy:
  • požadavky ISO 9001,
  • požadavky automobilního průmyslu nad rámec požadavků ISO 9001,
  • specifické požadavky zákazníka na systém managementu kvality.
 • Základní principy uplatněné v normě
  • Procesní přístup k řízení
  • Cyklus neustálého zlepšování PDCA
 • Výklad požadavků IATF 16949 a jejich aplikace v organizaci:
  • Kontext organizace
  • Vedení (leadership)
  •  Plánování
  •  Podpora
  •  Provoz
  • Hodnocení výkonnosti
  • Zlepšování

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Dostanou základní informace o smyslu a účelu vzniku a využívání normy.
 • Uvědomí si výhody procesního modelu řízení a cyklu neustálého zlepšování na zvyšování kvality, výkonnosti a efektivnosti všech činností ve firmě.
 • Získají ucelený přehled o „základních“ požadavcích kladených na systém kvality uvedených v normě ISO 9001 a jejich „doplnění o specifické požadavky“ pro dodavatele v automobilovém průmyslu uvedených a specifických požadavcích zákazníků.
 • Seznámí se  s požadavky uvedenými v normě a na vybraných příkladech porozumí jejich splnění v praxi.
 • Budou umět řídit zavedení požadavků normy do systému kvality své organizace a připravit ji na certifikaci.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.