Logo společnosti

Praktické nástroje a metody procesního řízení

Školení Procesně řízená firma

Dvoudenní školení přináší účastníkům nezbytné znalosti a dovednosti pro efektivní implementaci procesního řízení v jejich organizaci. První den se zaměřuje na základní pojmy a přínosy procesního řízení, zatímco druhý den se věnuje týmovému přístupu k neustálému zlepšování a zásadám zavádění procesního řízení, poskytující ucelený pohled na tento klíčový aspekt moderního řízení organizací.

Kurz je určen: Vlastníkům firem, vrcholovým manažerům mažerům, specialistům procesního řízení, manažerům kvality, procesním manažerům, mistrům

Délka školení: 2. dny

Obsah: 

První den
Proč a jak zavádět procesní řízení

 • základní pojmy a charakteristiky procesního řízení
 • rozdíly mezi procesním a funkcionálním modelem řízení
 • přínosy a omezení procesního řízení
 • procesy a požadavky norem ISO pro kvalitu, EMS a BOZP
 • procesy a model excelence

 

Metody a nástroje pro procesní řízení

 • Identifikace, modelování a popis procesů
 • typy procesů – hlavní, podpůrné, řídící
 • mapa procesu a vazby mezi procesy
 • kompetence v procesech

 

Měření výkonnosti procesů

 • Univerzální a speciální ukazatele výkonnosti procesů
 • Ukazatele výkonnosti výrobních a nevýrobních procesů
 • Role vlastníka procesu v měření výkonnosti procesů

 

Druhý den
Týmový přístup k neustálému zlepšování, přezkoumání stavu procesů

 • Audity procesů
 • Sebehodnocení procesů
 • Benchmarking procesů

 

Zlepšování procesů

 • přístupy a nástroje pro neustálé zlepšování procesů
 • mapování hodnotového toku procesů a odstraňování činností, které nepřinášejí hodnotu
 • vyhledávání úzkých míst v procesech a jejich eliminace

 

Zásady zavádění procesního řízení

 • východiska pro přechod na procesní řízení
 • zásady pro přechod na procesní řízení
 • odpovědnosti a pravomoci vlastníků procesů
 • milníky projektu zavádění procesního řízení
 •  

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Znát rozdíl mezi klasickým a procesním řízením firmy.
 • Schopni stanovit procesy nezbytné pro chod firmy a popsat jejich základní charakteristiky.
 • Stanovit procesní strategii a navrhnout postup přechodu na procesní řízení ve vaší firmě.
 • Schopni řídit a zlepšovat procesy.
 • Schopni rozvíjet a zlepšovat systém řízení se zaměřením na procesy.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.