Logo společnosti

Školení o úspěšném projektovém řízení

Školení Projektové řízení

Dvoudenní školení poskytne účastníkům široký přehled projektového řízení. Naučí se ovládat terminologii, zpracovat zadání projektu, naplánovat a řídit projekt, stanovit a řídit rizika, a používat vhodné metody a nástroje.

Kurz je určen: Vedoucím projektů, koordinátorům projektů, vedoucím projektových kanceláří, členům projektových týmů, vlastníkům procesů, analytiky, pracovníky z oblasti řízení lidských zdrojů, kteří řídí projekty nebo jsou součástí projektových týmů nebo zájemcům, kteří chtějí získat přehled o nástroji k efektivnímu řešení náročných, jedinečných, časově a nákladově omezených úkolů.

Délka školení: 2. dny

Obsah: 

První den

 • Definice, terminologie a základní prvky projektového řízení
 • Význam projektového managementu
 • Typy projektů
 • Životní cyklus projektu
 • Iniciace projektu, požadavky na projekt
 • Stanovení cílů projektu (SMART cíl)
 • Organizační struktura projektu
 • Výběr a určení vedoucího projetu, vlastnosti a kompetence
 • Sestavení projektového týmu, status projektového týmu
 • Význam komunikace a motivování v projektu
 • Definování projektu, logický rámec projektu
 • Určení kritérií úspěšnosti projektu, měřitelné parametry cílového stavu
 • Návrh postupu řešení projektu, varianty
 • Určení zdrojů potřebných pro projekt
 • Předběžná kalkulace nákladů a financování projektu
 • Zpracování harmonogramu projektu
 • Definování rizik projektu (analýza SWOT)
 • Proces schvalování v jednotlivých etapách projektu – milníky projektu

 

Druhý den

 • Řešení kroků a úkolů z rámce projektu
 • Sledování plnění harmonogramu a čerpání nákladů
 • Informování o průběhu řešení projektu
 • Koordinace využívání zdrojů
 • Schválení navržených řešení a uvolnění k realizaci
 • Řízení realizace navržených řešení, monitorování, kontrola a koordinace
 • Řízení rizik projektu, řešení změn a problémových situací
 • Vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy
 • Poučení z projektu – vytváření znalostní databáze
 • Ukončení projektu, odměna projektového týmu
 • Uložení projektové dokumentace
 • Význam lidského činitele a potřeba vzdělávání v projektovém řízení
 • SW podpora
 • Nejčastější problémy při řízení projektů

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Naučí se ovládat projektovou terminologii.
 • Zpracovat zadání projektu na základě požadavků iniciátora projektu.
 • Naplánovat projekt.
 • Zvládnout metodiku logického rozpadu kroků potupu řešení do konkrétních činností a úkolů. 
 • Zpracovat harmonogram projektu.
 • Určit zdroje potřebné pro realizaci projektu.
 • Stanovit a řídit rizika projektu. 
 • Používat vhodné metody a nástroje pro plánování a řízení projektu,
 • zpracovat jednotlivé typy projektových dokumentů. 
 • Řídit projekt a kontrolovat postup jeho realizace.
 • Řídit práci projektového týmu, vést poradu týmu, vhodně komunikovat a motivovat členy týmu.
 • Řídit realizaci schváleného řešení projektu.
 • Zpracovat závěrečnou zprávu z projektu vč. vyhodnocení jeho úspěšnosti.
 • Poučit se z projektu.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.