Logo společnosti

Naučte se efektivně řídit změny a inovace

Školení Řízení změn a inovací

Po absolvování školení budou účastníci schopni identifikovat potřebnost změny a definovat slabé stránky produktů a procesů, které je třeba upravit. Naučí se analyzovat stávající stav a nalézt příležitosti ke zlepšení, provést benchmarking a stanovit cílové úrovně změn. Vytvoří tým pro řízení změn, vypracují projektový rámec a dokáží efektivně vést komunikaci a řešit konflikty během realizace změn.

Kurz je určen: Vrcholovým manažerům, vedoucím odborných útvarů, vedoucím řešitelských týmů, vlastníkům procesů, členům Kaizen týmů, procesním inženýrům, vedoucím projektů změn.

Délka školení: 1. den

Obsah: 

 • Vnímání změny jako součásti vývoje podnikání, principy PDCA a spirála změn
 • Vztah strategie a změn – strategický rámec, vize, mise a poslání firmy
 • Hledání potenciálu pro změnu, Hodnocení aktuálního stavu, benchmarking – stanovení partnera pro srovnávání
 • Rozhodnutí o změně definování cílového stavu po změně
 • Proces řízení změny a jeho fáze
 • Postoje člověka ke změnám, komunikace o změnách
 • Projekty změn – logický rámec, WBS, harmonogram, rozpočet, rizika, projektové listy
 • Týmová spolupráce na změnách – výběr členů týmu, role, pravidla pro řízerní týmu změny
 • Řízení procesu změny, motivace týmu, řízení týmových setkání, řízení úkolů
 • Princip BSC – nastavení cílových ukazatelů procesů
 • Řízení dokumentace změny
 • Snižování odporu ke změnám, řízení konfliktů vznikajících při realizaci změn 
 • Ukončení procesu změny, vyhodnocení dosažení cílů změny, udržení výsledků změny
 • Další neustálé zlepšování zavedených ukazatelů a standardů
 • Organizační začlenění řízení změny

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Určit potřebnost změny, definovat slabé stránky produktů a procesů, které je nutno změnit.
 • Analyzovat stávající stav v procesech a najít příležitost ke změně.
 • Provést rovnání s vybraným partnerem pro benchmarking a navrhnout cílovou úroveň změny.
 • Vytvořit tým pro řízení změny.
 • Zpracovat projektový rámec změnového řízení.
 • Vést dokumentaci spojenou se změnami.
 • Komunikovat změnu a řešit konflikty při realizování změny.
 • Vyhodnotit míru splnění cílů na které se změny zaměřují.
 • Navrhnout další postup rozvíjení nastavených standardů po změně.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.