Logo společnosti

Zlepšování procesů a snížení nákladů

Školení Snižování nákladů v procesech a zvyšování jejich výkonnosti a efektivnosti

Školení poskytuje přehled koncepcí, metodik a nástrojů využívaných aktuálně ve firmách a organizacích ke zlepšování kvality, výkonnosti a efektivnosti procesů v oblastech výroby a poskytování služeb. Zaměřuje se na postupy systematického vyhledávání příležitostí ke zlepšování procesů a snižování nákladů prostřednictvím odstraňování ztrát a plýtvání všeho druhu.

Kurz je určen: Ředitelům, odborným ředitelům, vedoucím provozů, vedoucím odborných útvarů, manažerům kvality, vlastníkům procesů, procesním inženýrům, controlerům.

Délka školení: 2. dny

Obsah: 

 • Strategické přístupy ke zlepšování ve firmách a organizacích
 • Systematický přístup ke zlepšování
 • Cyklus neustálého zlepšování PDCA (Plánuj, Prováděj, Měř/kontroluj, Reaguj)
 • Procesní řízení a neustálé zlepšování procesů
 • Odpovědnost za zlepšování procesu – kompetence vlastníků procesů
 • Modelování procesů, popis procesu, typy procesů, mapa procesních toků
 • Rozhodování na základě faktů – úloha měření při zlepšování procesů
 • Ukazatele pro měření vlastností a parametrů procesů
 • Metodika BSC – Strategický systém měření výkonosti firem a organizací
 • Původci plýtvání v procesech – 8 druhů plýtvání, nepravidelnost, přetěžování
 • Přístupy ke zlepšování kvality, výkonnosti a efektivnosti procesů
 • Six Sigma – základní nástroje pro zlepšování kvality /vývojový diagram, tabulka sběru dat, histogram, Paretova analýza/
 • Lean Six Sigma – základní nástroje pro zlepšování výkonnosti a efektivnosti procesů /5S, štíhlé pracoviště, vizualizace, produktivní údržba, týmová práce, …/
 • Cyklus DMAIC – fáze zlepšovatelských iniciativ
 • Projekty zlepšování
 • Kaizen – zlepšování po malých krocích    

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Účastníci se seznámí s aktuálními přístupy ke zlepšování procesů pomocí nástrojů využívaných v metodologiích Six Sigma a Lean Six sigma.
 • Budou umět popsat proces s jeho atributy, stanovit ukazatele vhodné pro měření kvality, výkonnosti a efektivnosti.
 • Budou se umět orientovat v metodách a postupech využívaných při zlepšování procesů, navrhnout a realizovat zlepšovatelský projekt zaměřený na snižování nákladů a odstraňování ztrát.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.