Logo společnosti

Zlepšování procesů pomocí statistické regulace

Školení SPC - Statistická regulace procesů

Na jednodenním školení SPC (Statistical Process Control) získají účastníci komplexní přehled o základních nástrojích a principech statistické regulace procesů. Budou schopni aplikovat tyto znalosti při řízení výrobních procesů a vhodně využít regulační diagramy pro monitorování a řízení kvality.

Kurz je určen: Vedoucím pracovníkům, manažerům kvality, pracovníkům kontroly kvality (vstupní, mezioperační a výstupní kontrola), technologům.

Délka školení: 1. den

Obsah: 

 • Proces výroby a jeho charakteristiky, proměnlivost výrobního procesu
 • Náhodné a vymezitelné příčiny variability procesů
 • Nástroje zlepšování kvality (7 nástrojů zlepšování kvality)
 • Základní statistické charakteristiky
 • Význam statistické regulace procesů
 • Základní pojmy a principy statistické regulace procesů
 • Analýza způsobilosti výrobního procesu
 • Druhy statistické regulace
 • Statistická regulace měřením
 • Statistická regulace srovnáváním
 • Regulační diagramy, typy, parametry, analýza regulačních diagramů
 • Postup při statistické regulaci výrobního procesu

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Seznámí se se základními nástroji zlepšování kvality.
 • Budou znát základní statistické charakteristiky, základní pojmy a principy statistické regulace procesů.
 • Budou vědět, jak lze řídit výrobní proces statistickými metodami.
 • Budou umět vybrat a použít vhodný regulační diagram.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.