Logo společnosti

Získejte kontrolu nad časem

Školení Timemanagement

Školení Timemanagementu poskytuje účastníkům klíčové strategie a nástroje pro efektivní správu času. Účastníci se naučí identifikovat prioritní úkoly, plánovat svůj čas a zvládat rušivé vlivy, čímž zvyšují svou produktivitu a dosahují lepší pracovní rovnováhy. Kurz je navržen tak, aby poskytoval praktické dovednosti, které lze ihned aplikovat v každodenním pracovním životě.

Kurz je určen: Manažerům na všech úrovních řízení, procesním inženýrům, manažerům kvality, vlastníkům procesů, vedoucím projektů a každému, komu se zdá, že nemá čas pod kontrolou.

Délka školení: 1. den

Obsah: 

1. Proč potřebujeme řídit svůj čas

 • Role času v našem životě. Filosofie hospodaření s časem
 • Modely plánování času – generace timemanagementu
 • Jaké jsou mé životní a pracovní cíle – od řízení času k osobnímu rozvoji
 • Proaktivita – buďme ti, kdo určují jak nejlépe využívat čas pro dosahování cílů
 • Sladění osobních cílů s cíli a posláním firmy
 • Cílem je přirozené plynutí práce v procesech a maximální přidávání hodnoty
 • Trendy v řízení času, metody a nástroje

2. Odhalení ztrátových časů a činností, které nás zdržují

 • Analýza svých možností – SWOT analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Jak využít zjištění z analýzy ke svému prospěchu. Strategie využití svých silných stránek a práce na zlepšování slabých stránek. Práce s časem jako součást osobního rozvoje manažera.
 • Audit – časový snímek dne manažera. Lidé jsou překvapeni, kolik zbytečných činností za den vykonají. Uvědomit si co v průběhu svých pracovních dní děláme a proč je základem pro plánování času a jeho efektivní využívání.
 • Žrouti času – Kdo a co mě zdržuje a proč? Identifikace ztrátových časů. Analýza příčin ztrátových časů. Proč nemohu efektivně plánovat a řídit svůj čas? Drobní žrouti času a černé časové díry.
 • Motivace k efektivnímu využívání času – Proč máme řídit svůj čas? Jak mohu já přispět ke zlepšení hospodaření s časem? Jaký je vztah mezi výkonností a efektivností? Je časový stres jenom negativní? Jak můžeme využívat čas k motivování sebe i ostatních? Proč odkládáme plnění úkolů (prokrastinace)
 • Efektivní porada – ze statistik vyplývá, že nejvíce času tráví vedoucí pracovníci na poradách, proč tomu tak je a jak poradu připravit a řídit tak, aby nebyla pouhou ztrátou času

4. Jak si podmanit čas

 • Plánování – Dobrý plán a správně stanovený harmonogram je základem úspěchu. Člověk je součástí firemní struktury. Pokud není plánování času ve firmě součástí dohod a tyto dohody nejsou dodržovány, má jen malou šanci ovlivnit řízení svého pracovního času. Zpracování ideálního harmonogramu firemní spolupráce. Cyklus PDCA (Plánuj, Prováděj, Kontroluj a Zlepšuj) jako základ práce s časem.
 • Delegování činností – Proč jsou vedoucí přetížení? Řízení neznamená, že vedoucí (mistr) musí všechny činnosti vykonávat sám. Provedení některých činnosti může v určitých situacích přenést na své podřízené a získat tím drahocenný čas pro ty činnosti, kde se očekává jeho největší přínos
 • Synergie – Zbytečně ztrácíme čas tím, že chceme všechno vyřešit sami. Nejefektivnější a nejrychlejší je využívání týmu k řešení problémů. Hlavně u projektů je řízení času základem úspěšnosti a spokojenosti zákazníků.
 • Vytváření návyků – Proč to nefunguje? Proč vede dodržování nastavených a osvědčených pravidel k harmonizaci a sladění časového rozvrhu nejen v osobním životě, ale také v práci.
 • Akční plán – Co udělám pro zlepšení využívání svého času a efektivního využívání času mých spolupracovníků. Mohu s tím já něco udělat? Osobní aktivity pro zvyšování produktivity a náměty pro firemní prostředí.

5. Metody a nástroje

 • Plánování dne, týdne, dlouhodobých cílů a úkolů. Pomůcky pro práci s časem.
 • Princip zadávání úkolů a stanovování cílů – SMART /úkol mají mít tyto charakteristiky – mají být specifické, měřitelné, přijatelné, reálné a časově ohraničené cíle/. Správně zadaný úkol šetří čas jak vedoucího, tak především toho, kdo úkol řeší a vykonává.
 • Eisenhowerův princip – zaměřte se na úkoly, které jsou důležité a eliminujte ty, které jsou naléhavé, ale nepřinášejí téměř žádnou přidanou hodnotu
 • Uplatnění Paretova pravidla 80/20 – 20 % splněných úkolů přináší 80 % výsledků
 • Zpětná vazba, hodnocení a koučování – co děláme dobře a co se nám nedaří. Kdo nám může v řízení času pomoci?
 • Praktické rady a zkušenosti z manažerské praxe. Jak důležité je správně načasování.
 •  

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Naučí se stanovovat si své cíle a určovat priority.
 • Budou umět vyhledávat činnosti, které způsobují ztrátově časy a odstraňovat příčiny, které je způsobují.
 • Naučí se jak plánovat své pracovní i osobní aktivity.
 • Budou umět efektivně využívat svůj osobní i firemní čas.
 • Uvědomí si jak je možné vyhnout se stresu způsobenému neplněním úkolů včas.
 • Stanoví si svůj individuální akční plán.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.