Logo společnosti

Efektivní údržba s TPM školení

Školení TPM - Totálně produktivní údržba

Na jednodenním školení TPM (Totally Productive Maintenance) účastníci získají hlubší porozumění metodám a přístupům k efektivní údržbě.

Kurz je určen: Zaměstnancům v procesech výroby a údržby - vedoucím provozů, vedoucím údržby, mistrům, procesním inženýrům.

Délka školení: 1. den

Obsah: 

 • Úvod do filosofie Štíhlé výroby, principy „štíhlého myšlení“
 • Seznámení s hlavními nástroji štíhlé výroby
 • Definice plýtvání a druhy plýtvání, metody vyhledávání plýtvání,
 • Způsoby odstraňování plýtvání, úzká místa procesu údržby
 • Metoda 5S – základ pro zavádění ostatních nástrojů štíhlé výroby
 • Účel a cíl TPM – zajištění provozuschopnosti zařízení, zvyšování efektivnosti využití zařízení
 • Historický vývoj zavádění TPM do údržbářské praxe
 • 5 základních částí TPM
 • Identifikace abnormalit a metodika pro tvorbu standardů
 • Stanovení cílů TPM – řízení a podpora procesu,
 • Implementace TPM – rizika a úskalí
 • Měření efektivnosti využití strojů a zařízení – OEE, metodika a využití OEE, praktická aplikace na vybraném zařízení, identifikace „úzkého místa“
 • Zlepšování zařízení, výsledky a vizualizace zlepšení
 • Zmapování situace analýza a praktická aplikace ve firemních podmínkách na konkrétním příkladu.

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Získají základní přehled o přístupech ke zvyšování využitelnosti zařízení, snižování nákladů na výrobu a odstraňování plýtvání v procesech pomocí principů a metod Štíhlé výroby.
 • Porozumí základním krokům na cestě ke zvyšování produktivity procesů výroby a údržby.
 • Porozumí koncepci TPM (totálně produktivní údržby) a jejímu místu v systému Štíhlé výroby.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.