Logo společnosti

Využití VSM pro zlepšování procesů

Školení VSM - Mapování hodnotového toku

Na školení VSM – Mapování hodnotového toku se účastníci naučí používat nástroj VSM pro precizní analýzu procesů a odhalení plýtvání. Dále se naučí navrhovat změny k odstranění plýtvání a zajištění plného splnění požadavků zákazníka, čímž získají schopnost zvyšovat přidanou hodnotu produktů či služeb a posílit vedení týmu směrem k efektivnějším procesům.

Kurz je určen: Manažerům na všech úrovních řízení, vlastníkům procesů, mistrům, technologům, procesním inženýrům, průmyslovým inženýrům, manažerům kvality, logistikům, údržbářům, vedoucím zlepšovatelských týmů.

Délka školení: 1. den

Obsah: 

 • VSM základní technika štíhlé výroby.
 • Teoretický základ metody.
 • Procesy a procesní řízení, typy výrobních procesů, zobrazování procesů.
 • Co je přidanou hodnotou pro zákazníka.
 • Jak je to s přidanou hodnotou v procesu – činnosti přidávající hodnotu, nutné ztráty, nežádoucí ztráty.
 • Index přidávání hodnoty – VAI /Value added index/.
 • Druhy, význam a složení nákladů na produkt/výrobek, jejich vztah a srovnání procesním pohledem.
 • Vztah člověk a proces interaktivní diagram myšlenkové mapy využívající kreativitu jednotlivce a týmový potenciál.
 • Metoda VSM jako klíč k procesní analýze, rozpoznání plýtvání, rezerv, přidané a nepřidané hodnoty v procesu.
 • Fáze a postup mapování.
 • Význam týmové spolupráce při mapování.
 • Značky pro záznam informací o procesu.
 • Nejčasnější parametry zaznamenávané při mapování.
 • Rozdělení účastníků do menších týmů.
 • Rozdělení rolí v týmu mezi účastníky – společné definování systému a postupu práce včetně nastavení priorit.
 • Společné definování jednotného zadání – výběr výrobkové skupiny pro mapování a procesu její výroby.
 • Zpracování vývojového diagramu procesu a layoutu pracoviště /sběr dostupných informací o procesu/ před mapováním.
 • Mapování současného stavu procesu podle pravidel pro mapování na vybraném provoze.
 • Průběžná korekce SPRÁVNÉ systematické práce lektorem.
 • Záznam informací do mapy procesu.
 • Záznam dat na týmem vybranou platformu (tabule, flip, PC).
 • Prezentace výsledků mapování jednotlivými týmy.
 • Vytvoření vize – návrh budoucí mapy procesu.
 • Akční plán pro dosažení navrhované změny.
 • Využití VSM pro neustálé zlepšování procesů.
 • Příklady z praxe lektora.

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Znát a umět použití základní nástroj štíhlé výroby pro precizní analýzu kteréhokoli procesu, odhalení plýtvání.
 • Umět navrhnout odstranění plýtvání a nastavit proces tak, aby plnil požadavky zákazníka.
 • Vědět, kde vzniká v procesu přidaná hodnota a umět zvýšit přidanou hodnotu produktu, služby či procesu pomocí efektivně využívaných vlastních zdrojů.
 • Vytvoříte si nový pohled na práci s daty a jejich detailní analýzu.
 • Naučíte se věnovat větší pozornost detailům, které mnohdy zásadně ovlivňují kroky procesu.
 • Získáte nenahraditelný pohled na vlastní procesy těma „správnýma očima“.
 • Významně posílíte schopnosti vedení týmu cestou zlepšování procesu.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.