Logo společnosti

Efektivní řízení pro optimalizaci podnikových procesů

Školení Základy procesního řízení

Během dvoudenního školení účastníci získají široké spektrum dovedností spojených s procesním řízením. Naučí se definovat a popisovat procesy, rozložit je na podrobné části a určit vstupy a výstupy. Navíc budou schopni stanovit ukazatele výkonnosti a efektivity procesu a pochopit výhody a úskalí spojené s procesním řízením.

Kurz je určen: Vedoucím pracovníkům všech úrovní řízení, personalistům – specialistům pro systémy řízení firem a organizační rozvoj, průmyslovým inženýrům, představitelům managementu pro QMS, EMS, BOZP, pracovníkům řízení kvality, interním auditorům kvality, EMS, BOZP, specialistům v logistice.

Délka školení: 2. dny

Obsah: 

První den

 • Definice a vymezení procesu
 • Charakteristiky popisu procesu
 • Vstupy, výstupy, regulátory a zdroje procesů
 • Stanovení hranic mezi procesy
 • Možnosti zobrazování procesů, postupové diagramy, schémata procesů
 • Postup mapování a popisování procesu
 • Vytvoření postupového diagramu procesu
 • Popis procesu a zpracování karty procesu
 • Stanovení parametrů výkonnosti procesů – tabulka s parametry

Druhý den

 • Druhy procesů – hlavní realizační, řídící a podpůrné
 • Identifikace procesů ve firmě
 • Stanovení procesní struktury firmy
 • Zpracování Matice procesů firmy
 • Určení vazeb a vztahů mezi procesy
 • Funkce vlastníka procesu – znalosti, odpovědnosti a pravomoci
 • Požadavky na vlastníky realizujících proces – dovednosti, odpovědnosti a pravomoci
 • Matice procesů a požadavků norem ISO 9001 a 14001
 • Základy měření kvality, výkonnosti a efektivnosti procesů
 • Přehled metod a nástrojů využívaných pro zlepšování procesů
 • Výhody a omezení využití procesního řízení – zkušenosti z praxe.
 •  

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Definovat proces a popsat jeho základní charakteristiky.
 • Rozložit proces na podrobnější části (podprocesy a činnosti).
 • Určit vstupy a výstupy procesu.
 • Použít metodiku pro mapování a popisování procesů.
 • Zakreslit proces formou postupového diagramu procesu.
 • Stanovit vlivy působící na proces.
 • Stanovit regulátory ovlivňující proces.
 • Zpracovat kartu procesu.
 • Stanovit ukazatele výkonnosti a efektivnosti procesu.
 • Zpracovat tabulku parametrů procesu.
 • Určit místo procesu v systému řízení firmy.
 • Zakreslit vazby procesu na navazující procesy.
 • Určit odpovědnosti a pravomoci pracovníků realizujících procesy.
 • Vědět jaké odpovědnosti a pravomoci má vlastník procesu.
 • Vidět pracovníky firmy jako vnitřní zákazníky.
 • Nakreslit matici procesního prostředí firmy.
 • Popsat výhody a úskalí procesního řízení.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.